1 juni 2020

Voldoe eenvoudig aan het (tijdelijk) Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid

Uitgelicht

Blog

Algemeen

Decoratieve afbeelding

Blijf op de hoogte

Nieuwe kennisitems direct in uw mail? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Gelukt! Je aanmelding is ontvangen.
Oeps! Er ging iets verkeerd. Probeer het opnieuw.

Savannah Heijtmeijer

Product Marketeer

LinkedIn icoon

Inleiding

Vanaf 23 september moeten alle overheidswebsites in Nederland voldoen aan het (tijdelijk) Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid. Daarin heeft de coronacrisis niet voor verandering gezorgd. In tegendeel, de huidige digitale thuiswerksituatie maakt extra duidelijk hoe belangrijk het is dat de informatie en diensten van de overheid voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Voor veel overheidsinstanties is het echter nog een grote klus om alle websites, door zowel praktische, technische als organisatorische redenen, per 23 september volledig aan de wettelijke verplichting(en) uit het (tijdelijk) Besluit te laten voldoen. In veel gevallen wordt namelijk (nog steeds) gedacht dat deze wettelijke verplichting inhoudt dat direct aan álle regels, normen en richtlijnen moet worden voldaan. Dit is echter niet het geval. In deze blog gaan we dieper in op wat de eisen vanuit het (tijdelijk) Besluit dan wel betekenen en wat de stand van zaken is binnen het NotuBiz raadsinformatiesysteem omtrent de toegankelijkheidsstandaard.

Op tijd voldoen aan de nieuwe wetgeving omtrent digitale toegankelijkheid klinkt als een enorme opgave. De standaard die daarvoor wordt gehanteerd (WCAG 2.1 regels: niveau A en AA) kent maar liefst 50 succescriteria waar websites (en apps) aan moeten voldoen. Dit gaat van hele logische en redactionele eisen tot hele technische. Voorbeelden hiervan zijn:

Het is dan ook niet heel vreemd dat veel overheden door de bomen het bos niet meer zien en, met de naderende deadline van 23 september 2020, zich afvragen hoe zij in de korte overgebleven tijd volledig kunnen voldoen aan de toegankelijkheidswetgeving en dus álle 50 succescriteria. Maar wat betekent voldoen aan deze nieuwe wetgeving precies? Concreet houdt dit in dat overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, de toegankelijkheidsstandaard toepassen en dat zij een toegankelijkheidsverklaring opstellen voor en publiceren op elke website die valt onder hun verantwoordelijkheid.

Toepassen (en voldoen) betekent niet volledige conformiteit

Het toepassen van de standaard betekent echter niet dat op 23 september 2020 direct alle websites van een specifieke overheidsinstelling in hun volledigheid moeten voldoen. Er wordt ook voldaan aan het (tijdelijk) Besluit als in de toegankelijkheidsverklaring wordt aangegeven dat binnen afzienbare tijd wordt toegewerkt naar volledige conformiteit. Vervolgens is het uiteraard van belang dat de maatregelen worden beschreven én genomen die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden: de nieuwe wetgeving vereist niet dat elke website meteen al voldoet aan alle toegankelijkheidseisen. Dit is iets waar overheden naartoe (kunnen) werken binnen een redelijk haalbare termijn, op basis van een gestructureerde aanpak.

Stapsgewijze verbetering

De nieuwe wettelijke verplichting omtrent digitale toegankelijkheid biedt, anders dan de vorige, dus ruimte voor stapsgewijze verbetering. Voorheen was de eis dat overheidswebsites volledig aan de toegankelijkheidsstandaard moesten voldoen. Hierin was slechts ruimte voor twee opties, namelijk ‘voldoet volledig’ of ‘voldoet niet’. Alle andere vormen, waarbij websites bijna voldeden en overheden hard werkten aan verbetering, werden direct beoordeeld als ‘voldoet niet’. Ruimte om wel behaalde resultaten positief te waarderen, was er niet. In de praktijk bleek al snel dat deze aanpak niet leidde tot de gewenste resultaten en juist demotiverend werkte om de digitale toegankelijkheid van overheidswebsites, bij niet voldoen aan de vereisten van de standaard, te verbeteren.

Om de haalbaarheid van de toegankelijkheidsdoelstelling te vergroten heeft de Europese Commissie de verplichting in de Europese richtlijn dan ook zodanig ge(her)formuleerd dat behaalde resultaten wél positief kunnen worden gewaardeerd en dat het inzicht in zowel de stand van zaken als de voortgang wordt vergroot.

Toegankelijkheidsverklaring

Voor iedere website die onder de verantwoordelijkheid van de betreffende overheidsinstelling valt, moet een toegankelijkheidsverklaring worden opgesteld (bijv. via de invulassistent) die is gebaseerd op een volledig (handmatig) toegankelijkheidsonderzoek. Het is verplicht om deze verklaring per 23 september openbaar te publiceren, maar mocht het niet lukken om vóór die datum een onderzoek te hebben uitgevoerd volgens de gestelde richtlijnen is het ook mogelijk (en dus voldoende) om dit onderzoek zo snel mogelijk na 23 september in te plannen en in de toegankelijkheidsverklaring op te nemen dat de toets is of wordt gepland en aan de hand daarvan verder wordt gewerkt aan volledige conformiteit omtrent de toegankelijkheidsnorm.

Politiek Portaal en digitale toegankelijkheid

Het NotuBiz raadsinformatiesysteem, Politiek Portaal, voldoet momenteel al voor bijna 90% aan de toegankelijkheidsstandaard zoals verplicht in de nieuwe wetgeving. Waar de komende tijd aan gewerkt zal worden, zijn WCAG 2.1 regels 1.1.1 (presentatie van niet tekstuele content), 1.3.1 (weergave van info en relaties), 1.4.4 (herschalen van tekst), 2.1.2. (geen toetsenbordval), 2.4.3. (focus volgorde bij toetsenbordbesturing), 2.4.7. (zichtbaarheid focus bij toetsenbordbesturing) en 4.1.2. (selectie naam, rol en waarde).

De benodigde aanpassingen binnen Politiek Portaal zijn eerder dit jaar geïnventariseerd en zullen de komende tijd, met de deadline van 23 september 2020 als uitgangspunt, worden gerealiseerd. In het Klantenportaal vinden klanten een speciaal ingerichte pagina waarin alle informatie omtrent de digitale toegankelijkheid van het NotuBiz RIS is terug te vinden, inclusief een tekst met uitleg en bijlage omtrent de mate van conformiteit van Politiek Portaal en de te nemen maatregelen en bijhorende planning. Deze informatie kan eventueel gebruikt worden in de opstelling van de toegankelijkheidsverklaring met betrekking tot de toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem en de (eventuele) maatregelen die op specifieke onderdelen van de standaard zullen worden genomen voor volledige conformiteit op redelijke termijn.

Wat kunt u snel en eenvoudig oppakken?

Naast technische aanpassingen aan de front- of back-end van uw websites zijn er ook veel redactionele, organisatorische en/of procesmatige punten die u kunt oppakken om de toegankelijkheid van uw websites te verbeteren. Hieronder hebben wij enkele voorbeelden daarvan op een rij gezet:

Hoe nu verder?

Kijk voor meer informatie over alle eisen op de website van Digitoegankelijk of volg één van de virtuele roadshows georganiseerd door de overheid omtrent de wettelijke verplichtingen, de toegankelijkheidsverklaring, het toegankelijkheidsonderzoek, de toegankelijkhieds norm en/of de borging binnen uw organisatie.

Decoratieve chevron
Meer lezen?

Wellicht ook interessant

Artikel

Algemeen

Wat je als griffie moet weten over de Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) verplicht overheidsorganisaties om informatie actief openbaar te maken. Maar wat betekent dat precies voor jou als griffier? Je leest het in dit artikel!

Lees meer
18/6/2024

Interview

Algemeen

Een interview met Marijn Schrander, consultant bij NotuBiz

Afgelopen week spraken we met Marijn Schrander, consultant bij NotuBiz. Hij vertelt ons in dit interview hoe de implementatietrajecten bij NotuBiz verlopen, wat zijn favoriete dingen zijn aan het werk als consultant en waarom hij graag bij NotuBiz werkt.

Lees meer
17/4/2024

Artikel

Algemeen

Hercertificering ISO 9001 en 27001

In februari zijn wij wederom hergecertificeerd voor de komende drie jaar voor zowel ons ISO 9001 als ons ISO 27001 certificaat. Hiermee zijn we weer conform verklaard aan de internationaal erkende normen voor kwaliteitmanagement en informatiebeveiliging en borgen we de kwaliteit en veiligheid van ons platform.

Lees meer
14/3/2024

Artikel

Algemeen

Wat je als griffie moet weten over de Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) verplicht overheidsorganisaties om informatie actief openbaar te maken. Maar wat betekent dat precies voor jou als griffier? Je leest het in dit artikel!

Lees meer
18/6/2024

Interview

Algemeen

Een interview met Marijn Schrander, consultant bij NotuBiz

Afgelopen week spraken we met Marijn Schrander, consultant bij NotuBiz. Hij vertelt ons in dit interview hoe de implementatietrajecten bij NotuBiz verlopen, wat zijn favoriete dingen zijn aan het werk als consultant en waarom hij graag bij NotuBiz werkt.

Lees meer
17/4/2024

Artikel

Algemeen

Hercertificering ISO 9001 en 27001

In februari zijn wij wederom hergecertificeerd voor de komende drie jaar voor zowel ons ISO 9001 als ons ISO 27001 certificaat. Hiermee zijn we weer conform verklaard aan de internationaal erkende normen voor kwaliteitmanagement en informatiebeveiliging en borgen we de kwaliteit en veiligheid van ons platform.

Lees meer
14/3/2024
Bekijk alle artikelen
Decoratieve pijl