11 maart 2021

Besluitvorming ten tijde van corona

Uitgelicht

Artikel

Algemeen

Decoratieve afbeelding

Blijf op de hoogte

Nieuwe kennisitems direct in uw mail? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Gelukt! Je aanmelding is ontvangen.
Oeps! Er ging iets verkeerd. Probeer het opnieuw.

Savannah Heijtmeijer

Product Marketeer

LinkedIn icoon

Inleiding

De lokale overheid bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. Fysieke bijeenkomsten zijn noodzakelijk voor een optimaal democratisch proces, maar vanwege het coronavirus is in veel gevallen fysiek samenkomen niet mogelijk of niet gewenst. Met de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is het tot tenminste 1 mei nog mogelijk om op afstand rechtsgeldige besluiten te nemen. In dit artikel gaan we in op alle belangrijke onderdelen die komen kijken bij een digitaal bestuurlijk besluitvormingsproces en geven we antwoord op één van de belangrijkste vragen van lokale overheden op dit moment: hoe kunt u besluitvorming vormgeven ten tijde van corona?

De afgelopen jaren is het bestuurlijke vergader- en besluitvormingsproces door technologische ontwikkelingen steeds digitaler geworden. Waar stukken voorheen via de post bij vergaderdeelnemers werden bezorgd, beschikken veel lokale overheden tegenwoordig over een papierloos vergaderoplossing waarmee stukken digitaal worden verspreid. Door corona is de digitalisering in een stroomversnelling gekomen en is er nóg meer digitaal mogelijk. Door de beperking op fysieke bijeenkomsten moesten verschillende procesonderdelen van fysiek in korte tijd ook op afstand worden gefaciliteerd. Zo ook voor de besluitvorming van de raad, maar hoe kunt u dit volledig digitale proces efficiënt inrichten zodat u effectief op afstand kunt vergaderen?

5 stappen voor een volledig digitale besluitvorming

Hieronder treft u de vijf belangrijkste stappen om het vergader- en besluitvormingsproces op afstand vorm te geven:

1. Voorbereiden op afstand

Voor een volledig digitale vergadering is het belangrijk dat agenda’s en vergaderstukken digitaal toegankelijk zijn voor vergaderdeelnemers en geïnteresseerde inwoners. De vergaderagenda van een specifieke vergadering kan via Politiek Portaal volledig op afstand (digitaal) worden opgesteld en inclusief de bijbehorende vergaderstukken online worden gepubliceerd. Stukken zijn daarmee online via het web en/of de vergaderapp beschikbaar, waardoor een vergadering volledig digitaal kan worden voorbereid. Via de gedeelde notitie-functie kan zowel vóór als tijdens de vergadering door de vergaderdeelnemers onderling worden gecommuniceerd.

2. Vergaderen op afstand (digitale openbaarheid)

Vanwege corona is het in veel gevallen nog niet mogelijk of niet wenselijk om een fysieke vergadering te houden. Dit betekent dat raads- en commissievergaderingen veelal (nog) op afstand worden georganiseerd en digitaal plaatsvinden. Deze vergaderingen kunnen via onze module voor vergaderen op afstand, NotuCall, volledig digitaal en op afstand worden gefaciliteerd. Via een audio en/of video conferentie (via bijv. Microsoft Teams) ingericht of ondersteund door NotuBiz, is digitale beraadslaging, met in achtneming van een goede vergaderdiscipline, eenvoudig mogelijk. Door deze vergadering live uit te zenden via de NotuBiz (externe) Media Encoder kunnen inwoners deze beraadslaging direct volgen en wordt tevens voldaan aan de voorwaarde van volledige openbaarheid, waardoor besluitvorming op afstand ook mogelijk is. Zo kan digitaal het debat worden gevoerd en kan het democratische proces doorgang vinden.

3. Stemmen op afstand (digitaal stemmen)

Om besluitvorming op afstand mogelijk te maken, is het voor vergaderdeelnemers noodzakelijk dat zij veilig digitaal kunnen stemmen op voorstellen, moties en/of amendementen. Dit stemmen op afstand wordt binnen Politiek Portaal eenvoudig en snel mogelijk gemaakt via onze stemmodule NotuVote. Met deze module kunnen beheerders alle benodigde stemmomenten binnen de beheeromgeving gemakkelijk aanmaken om tijdens de vergadering op het gewenste moment (bij het betreffende agendapunt) in stemming te brengen. Ten tijde van de vergadering kunnen stemgerechtigde vergaderdeelnemers vervolgens via een gebruiksvriendelijke interface hun stem uit brengen. Voor publiek is de uitslag na sluiting van de stemming direct te zien op de pagina van de digitale vergadering, inclusief overzichtelijke diagrammen van stemmingsuitslagen, inzicht in stemgedrag per fractie én van afzonderlijke leden. Met NotuVote kunt u zo in slechts een aantal eenvoudige stappen stemmingen digitaal laten plaatvinden!

4. Ondertekenen op afstand (digitale handtekening)

Na afloop van de vergadering dient er een besluitenlijst te worden opgesteld met een overzicht van alle stemmingsuitslagen. Om de besluiten in deze lijst te bekrachtigen dient deze besluitenlijst te worden ondertekend. In tijd van corona is het niet altijd mogelijk om hiervoor een natte handtekening op te halen. Om klanten hierin te ondersteunen, biedt NotuBiz in samenwerking met ValidSign de module ‘Digitale Ondertekening’. Met deze module kunt u snel en eenvoudig documenten digitaal, én dus op afstand, voorzien van een rechtsgeldige handtekening.

5. Digitale archivering

Met het publiceren van de ondertekende besluitenlijst is het besluitvormingsproces afgesloten. De informatie binnen dit proces blijft daarmee voor langere tijd toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Volgens de Archiefwet dient deze informatie niet alleen nu toegankelijk te zijn, maar ook permanent gearchiveerd te worden om een duurzame (toekomstige) toegankelijkheid te borgen. Binnen Politiek Portaal Beheer kunnen via onze gebruiksvriendelijke archiveringsoplossing eenvoudig alle voorbereidingen worden getroffen voor een juiste archivering van stukken volgens de Archiefwet. Bewaar- en overdrachtstermijnen worden ingesteld voor elk gremium, waardoor direct inzichtelijk is wanneer stukken vernietigd of overgedragen moeten worden. Ook overbrenging kan binnen Politiek Portaal Beheer met één druk op de knop worden geregeld. Zo wordt niet alleen het vergader- en besluitvormingsproces digitaal én op afstand doorlopen, maar kan ook archivering volledig digitaal plaatsvinden.

Wilt u zien hoe dit in de praktijk werkt? Vraag het whitepaper aan!

Decoratieve chevron
Meer lezen?

Wellicht ook interessant

Klantcasus

Algemeen

Albert de Vries, over de implementatie van het RIS van de Gemeente Midden-Groningen

Onlangs heeft NotuBiz het implementatietraject voor het raadsinformatiesysteem van de gemeente Midden-Groningen afgerond. Wij spraken met Albert de Vries, projectleider van de aanbesteding en implementatie van het RIS van de gemeente. Wij vroegen hem hoe hij de samenwerking heeft ervaren, hoe het traject is verlopen en wat de uitdagingen waren.

Lees meer
23/11/2023

Artikel

Common Ground

Koppelen? NotuBiz helpt je graag verder!

In een wereld waarin we hoofdzakelijk digitaal werken, wordt informatie-uitwisseling tussen verschillende systemen steeds belangrijker. Als het gaat om besluitvorming zijn er binnen een organisatie veel omgevingen die gebruikt worden voor het opstellen en verzamelen van informatie. Kopiëren, plakken, scannen en dubbel invoeren geeft een enorme belasting op de betrokken medewerkers.

Lees meer
26/10/2023

Artikel

Archiveren

Wat zijn de stappen van een juist archiveringsproces?

Voor velen van jullie klinken woorden als 'archivering,' 'e-Depot,' en 'archiefwet' vast bekend in de oren. Het archiveren van informatie is niet alleen van belang voor goede bedrijfsvoering, maar ook voor het afleggen van publieke verantwoording. Wij kunnen het ons voorstellen dat niet iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het proces omtrent archivering. In dit artikel lichten we het belang toe van het archiveren van besluitvormingsinformatie en nemen we samen de stappen door van een optimaal recordmanagementproces.

Lees meer
12/10/2023

Klantcasus

Algemeen

Albert de Vries, over de implementatie van het RIS van de Gemeente Midden-Groningen

Onlangs heeft NotuBiz het implementatietraject voor het raadsinformatiesysteem van de gemeente Midden-Groningen afgerond. Wij spraken met Albert de Vries, projectleider van de aanbesteding en implementatie van het RIS van de gemeente. Wij vroegen hem hoe hij de samenwerking heeft ervaren, hoe het traject is verlopen en wat de uitdagingen waren.

Lees meer
23/11/2023

Artikel

Common Ground

Koppelen? NotuBiz helpt je graag verder!

In een wereld waarin we hoofdzakelijk digitaal werken, wordt informatie-uitwisseling tussen verschillende systemen steeds belangrijker. Als het gaat om besluitvorming zijn er binnen een organisatie veel omgevingen die gebruikt worden voor het opstellen en verzamelen van informatie. Kopiëren, plakken, scannen en dubbel invoeren geeft een enorme belasting op de betrokken medewerkers.

Lees meer
26/10/2023

Artikel

Archiveren

Wat zijn de stappen van een juist archiveringsproces?

Voor velen van jullie klinken woorden als 'archivering,' 'e-Depot,' en 'archiefwet' vast bekend in de oren. Het archiveren van informatie is niet alleen van belang voor goede bedrijfsvoering, maar ook voor het afleggen van publieke verantwoording. Wij kunnen het ons voorstellen dat niet iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het proces omtrent archivering. In dit artikel lichten we het belang toe van het archiveren van besluitvormingsinformatie en nemen we samen de stappen door van een optimaal recordmanagementproces.

Lees meer
12/10/2023
Bekijk alle artikelen
Decoratieve pijl