17 mei 2023

Het betrekken van burgers is essentieel voor goede besluitvorming, hoe pak je dit juist aan?

Uitgelicht

Artikel

Algemeen

Decoratieve afbeelding

Blijf op de hoogte

Nieuwe kennisitems direct in uw mail? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Gelukt! Je aanmelding is ontvangen.
Oeps! Er ging iets verkeerd. Probeer het opnieuw.

Emma Coolegem

Marketig-en communicatieadviseur

LinkedIn icoon

Inleiding

Je hoort het woord burgerparticipatie vast vaker langskomen. Het is een trend die momenteel veel gemeenten, waterschappen en provincies in zijn greep houdt. Want hoe betrek je burgers écht binnen jouw bestuurlijke strategie? In dit artikel lichten we kort de term burgerparticipatie toe, bespreken we het belang ervan en leggen we je uit hoe je burgers effectief kunt betrekken.

Wat is burgerparticipatie nou eigenlijk?

Laten we allereerst definiëren wat burgerparticipatie inhoudt. Burgerparticipatie houdt in dat een organisatie die zich bezighoudt met lokaal bestuur de samenwerking met burgers stimuleert. Binnen deze samenwerking is er een wisselwerking waarin informatievoorziening, een luisterend oor en actieve participatie centraal staan. Burgerparticipatie stelt burgers in staat om naast hun stemrecht ook op een andere manier beroep uit te oefenen op de lokale democratie.

 

Het nut van burgerparticipatie

Burgers zijn een ontzettend waardevolle bron van informatie; zij zijn de oren en ogen van de gemeente. Het feit dat zij kunnen bijdragen aan publieke besluitvorming is een mooie eigenschap van onze democratie. Daarnaast draagt het betrekken van burgers ook bij aan het vertrouwen in de gemeente.Tevens zorgt het voor het creëren van draagvlak binnen de gemeenschap. Burgers in een gemeenschap willen zich immers graag gehoord voelen en meedenken over problemen en nieuwe projecten die binnen de gemeente spelen. Zij plukken uiteindelijk de vruchten van de beslissingen binnen de democratie. Wij adviseren dan ook aandacht te besteden aan het begrip burgerparticipatie. Weet je niet helemaal waar je moet beginnen? Geen zorgen! Wij hebben de belangrijkste manieren van burgerparticipatie voor je omschreven.

Je kunt burgers op verschillende manieren betrekken binnen het bestuurlijke besluitvormingsproces:

1. Stel je burgers vragen

Een belangrijke manier om burgerparticipatie te faciliteren is door burgers regelmatig vragen te stellen over projecten die spelen binnen de gemeente. Je kunt bijvoorbeeld een vragenloket openen of een burgerforum starten. Een burgerforum is een groep aan burgers die worden betrokken binnen een politiek project, om beter te begrijpen hoe inwoners tegen een bepaalde stelling of vraagstuk aankijken. Zoals eerder benoemd weten de burgers wat er écht speelt binnen de gemeente. Deze onmisbare informatie moet je niet uit het oog verliezen.

2. Sociale media

Vraag de communicatieadviseur binnen de organisatie of er extra aandacht kan worden besteed aan de online aanwezigheid van de gemeente. Je kunt online gemakkelijk leren en observeren wat de trending thema’s binnen je gemeente zijn. Waar praten burgers over? Wat vinden ze belangrijk? Struin regelmatig Twitter, Facebook en andere social media platformen af naar onderwerpen die trending zijn. Reageer actief op berichten waar je antwoorden voor hebt.

3. Uitzenden van vergaderingen

Uiteraard is het uitzenden van vergaderingen een van de belangrijkste manieren om burgerparticipatie te faciliteren. Door het live uitzenden van deze vergaderingen weten burgers welke onderwerpen spelen binnen de lokale democratie en kunnen ze onderwerpen die belangrijk zijn voor hen op de voet volgen.

 

4. Transparantie over processen

Het transparant communiceren over de manieren dat processen worden gestroomlijnd, maar ook het inzicht geven in de raad en onderwerpen, is een belangrijke simulant voor de participatie van de burger. Burgers die online op zoek zijn naar de gemeente en actief geïnteresseerd zijn in de beslissingen van de lokale democratie, willen op de hoogte worden gehouden. Een mooie manier om dit te doen is door het publiceren van content over de gemeente. Dit kun je doen door middel van artikelen, nieuwsberichten of andere publicatievormen. De module Informatieve artikelen van NotuBiz stelt je als organisatie in staat om deze vorm van burgerparticipatie direct toe te passen. De module focust op het informeren en betrekken van burgers binnen het bestuurlijke besluitvormingsproces.

Decoratieve chevron
Meer lezen?

Wellicht ook interessant

Interview

Algemeen

Interview met Arjan Erkens: Hoe vervul ik mijn rol als bestuursadviseur?

Arjan Erkens is bestuursadviseur bij Wetterskip Fryslân. Wij interviewden hem om meer te leren over zijn functie, welke uitdagingen deze met zich meebrengen en hoe zijn functie de komende tijd zal veranderen. Daarnaast vertelt hij welke stappen er genomen moeten worden op gebied van beveiliging om kwalitatieve besluitvorming te bevorderen.

Lees meer
29/3/2023

Interview

Algemeen

Interview met Bram de Groot over de rol van informatievoorziening binnen de griffie

In aanloop naar de verkiezingsperiode zijn we in gesprek gegaan met de adjunct-Statengriffier van de Provincie Fryslân, Bram de Groot. We vroegen hem over zijn functie, de voorbereidingen binnen de griffie en zijn visie op de rol van de griffie in informatievoorziening naar statenleden.

Lees meer
16/3/2023

Artikel

Algemeen

Het Adviescollege ICT-toetsing adviseert het stopzetten van PLOOI - Wat betekent dit voor jou?

Volgens de Wet open overheid moeten overheden en bestuursorganen verplicht bepaalde overheidsinformatie openbaar publiceren. Het initiatief om een centraal platform te maken startte in 2021, met de naam Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI).

Lees meer
20/1/2023

Interview

Algemeen

Interview met Arjan Erkens: Hoe vervul ik mijn rol als bestuursadviseur?

Arjan Erkens is bestuursadviseur bij Wetterskip Fryslân. Wij interviewden hem om meer te leren over zijn functie, welke uitdagingen deze met zich meebrengen en hoe zijn functie de komende tijd zal veranderen. Daarnaast vertelt hij welke stappen er genomen moeten worden op gebied van beveiliging om kwalitatieve besluitvorming te bevorderen.

Lees meer
29/3/2023

Interview

Algemeen

Interview met Bram de Groot over de rol van informatievoorziening binnen de griffie

In aanloop naar de verkiezingsperiode zijn we in gesprek gegaan met de adjunct-Statengriffier van de Provincie Fryslân, Bram de Groot. We vroegen hem over zijn functie, de voorbereidingen binnen de griffie en zijn visie op de rol van de griffie in informatievoorziening naar statenleden.

Lees meer
16/3/2023

Artikel

Algemeen

Het Adviescollege ICT-toetsing adviseert het stopzetten van PLOOI - Wat betekent dit voor jou?

Volgens de Wet open overheid moeten overheden en bestuursorganen verplicht bepaalde overheidsinformatie openbaar publiceren. Het initiatief om een centraal platform te maken startte in 2021, met de naam Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI).

Lees meer
20/1/2023
Bekijk alle artikelen
Decoratieve pijl