18 juni 2024

Wat je als griffie moet weten over de Wet open overheid

Uitgelicht

Artikel

Algemeen

Decoratieve afbeelding

Blijf op de hoogte

Nieuwe kennisitems direct in uw mail? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Gelukt! Je aanmelding is ontvangen.
Oeps! Er ging iets verkeerd. Probeer het opnieuw.

Savannah Heijtmeijer

Innovatiemanager

LinkedIn icoon

Inleiding

De Wet open overheid (Woo) stelt nieuwe eisen aan transparantie en toegankelijkheid van overheidsinformatie. Voor lokale overheden brengt dit uitdagende taken met zich mee. Deze wet, die sinds 1 mei 2022 van kracht is, verplicht overheidsorganisaties om informatie actief openbaar te maken. Maar wat betekent dat precies voor jou als griffier? Je leest het in dit artikel!

Wat is de Wet open overheid?

De Woo vervangt de oude Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en legt de nadruk op actieve openbaarmaking van informatie door overheidsorganisaties. Dit betekent dat informatie niet alleen op verzoek beschikbaar moet zijn, maar ook proactief gepubliceerd moet worden. Deze wet is van toepassing op alle gemeenten, provincies en waterschappen.

Welke informatie moet (wanneer) openbaar gemaakt worden?

De Woo benoemt 17 categorieën van informatie die overheden verplicht openbaar moeten maken. Hier zijn enkele voorbeelden:

De volledige lijst en de specifieke verplichtingen worden stapsgewijs ingevoerd, met deadlines die per Koninklijk Besluit worden vastgesteld. 10 juni is bekend gemaakt dat per 1 november 2024 de eerste vijf informatiecategorieën verplicht openbaar moeten worden gemaakt. De concept planning voor de overige informatiecategorieën voor het Rijk is op 25 juni in een brief vanuit de Staatssecretaris gepubliceerd. Voor overige bestuursorganen kan de planning afwijken. De verwachting is dat er in oktober meer duidelijkheid komt.

*Voor de actieve openbaarmaking van informatie uit de tweede tot en met de vierde tranche geldt dat pas in het najaar van 2024 bekend wordt wanneer tot verplichting kan worden overgegaan voor alle bestuursorganen. Dit heeft te maken met technische voorbereidingen die getroffen moeten worden.

Wat betekent dit voor jou?

Hoe kun je nu voldoen aan de Woo?

Hoe blijf je in de toekomst voldoen aan de Woo?

De actieve openbaarmakingsverplichting van de 17 informatiecategorieën wordt de komende jaren gefaseerd, per categorie, ingevoerd. 1 november 2024 worden de eerste vijf categorieën verplicht gesteld. Vanaf dat moment moeten deze vijf documenttypes doorzoekbaar beschikbaar zijn binnen de Woo-index.

Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) heeft vanuit BZK de opdracht gekregen om de Woo-index en de zoekfunctie te realiseren. Op de Woo-index kunnen overheden sinds 2023 al handmatig aansluiten. Momenteel wordt er nog gewerkt aan een automatische aansluiting, waarbij de informatiecategorieën bij publicatie direct ook beschikbaar en doorzoekbaar zijn binnen de Woo-index. Daarvoor werken KOOP en de Vereniging van Gemeenten (VNG) voor raadsinformatie en stateninformatie aan de volgende aansluitingen:

  1. Woo-harvester: Deze tool haalt documenten (als PDF) bij overheden via sitemaps op en verwerkt deze in de zoekindex. De harvester reikt verder dan de categorieën die raadsinformatie betreffen;
  2. ORI-API (2.0): Via een API kunnen gegevens tussen systemen eenvoudig worden uitgewisseld. Met de openraadsinformatie-API kan specifiek raadsinformatie (in elke vorm) worden opgehaald en verwerkt in de zoekindex. De ORI-API reikt in toepassing verder dan de Woo-index.

Voor de Woo-harvester loopt er momenteel een tweede referentie implementatie waarvan de resultaten in aankomende zomer worden gepubliceerd. NotuBiz heeft hier als raadsinformatiesysteem aan meegedaan samen met gemeente Epe en de OpenWOO.app. Voor de ORI-API loopt er dit jaar een eerste referentie implementatie, waarbij gekeken wordt wat de eerste stappen voor de ontwikkeling van deze API zijn. Ook hier zijn wij als NotuBiz bij aangesloten.

Door aangesloten te blijven bij deze trajecten, zorgen we ervoor dat we volledig op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en onze klanten te allen tijde kunnen informeren over verplichtingen en mogelijkheden.

Wat kan NotuBiz voor je betekenen?

Conclusie

De Wet open overheid vraagt om een actieve benadering van transparantie en informatiebeheer. Door gebruik te maken van bestaande tools zoals het Politiek Portaal en nieuwe oplossingen zoals de OpenWOO.app kun je als griffier voldoen aan de eisen van de Woo. Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met onze innovatiemanager Savannah Heijtmeijer.

Decoratieve chevron
Meer lezen?

Wellicht ook interessant

Interview

Algemeen

Een interview met Marijn Schrander, consultant bij NotuBiz

Afgelopen week spraken we met Marijn Schrander, consultant bij NotuBiz. Hij vertelt ons in dit interview hoe de implementatietrajecten bij NotuBiz verlopen, wat zijn favoriete dingen zijn aan het werk als consultant en waarom hij graag bij NotuBiz werkt.

Lees meer
17/4/2024

Artikel

Algemeen

Hercertificering ISO 9001 en 27001

In februari zijn wij wederom hergecertificeerd voor de komende drie jaar voor zowel ons ISO 9001 als ons ISO 27001 certificaat. Hiermee zijn we weer conform verklaard aan de internationaal erkende normen voor kwaliteitmanagement en informatiebeveiliging en borgen we de kwaliteit en veiligheid van ons platform.

Lees meer
14/3/2024

Klantcasus

Algemeen

Succesvolle implementatie bij provincie Gelderland: in gesprek met het projectteam

In een recent interview hebben we gesproken met Yvonne (functioneel beheer), Peter (functioneel beheer), Karin (projectmanager), Mitchell (Statenadviseur) en Audrey (informatiemanager/ kwartiermaker) van de Provincie Gelderland over de succesvolle implementatie van hun SIS/BIS-systeem.

Lees meer
22/2/2024

Interview

Algemeen

Een interview met Marijn Schrander, consultant bij NotuBiz

Afgelopen week spraken we met Marijn Schrander, consultant bij NotuBiz. Hij vertelt ons in dit interview hoe de implementatietrajecten bij NotuBiz verlopen, wat zijn favoriete dingen zijn aan het werk als consultant en waarom hij graag bij NotuBiz werkt.

Lees meer
17/4/2024

Artikel

Algemeen

Hercertificering ISO 9001 en 27001

In februari zijn wij wederom hergecertificeerd voor de komende drie jaar voor zowel ons ISO 9001 als ons ISO 27001 certificaat. Hiermee zijn we weer conform verklaard aan de internationaal erkende normen voor kwaliteitmanagement en informatiebeveiliging en borgen we de kwaliteit en veiligheid van ons platform.

Lees meer
14/3/2024

Klantcasus

Algemeen

Succesvolle implementatie bij provincie Gelderland: in gesprek met het projectteam

In een recent interview hebben we gesproken met Yvonne (functioneel beheer), Peter (functioneel beheer), Karin (projectmanager), Mitchell (Statenadviseur) en Audrey (informatiemanager/ kwartiermaker) van de Provincie Gelderland over de succesvolle implementatie van hun SIS/BIS-systeem.

Lees meer
22/2/2024
Bekijk alle artikelen
Decoratieve pijl